Pojo Pensionärer

Välkommen till Pojo Pensionärer

Ordförande:
Jan Björklöf, Borgmansvägen 55, 10420 Skuru
gsm 040-501 31 57
Vice ordförande:
Guy Rejström
Sekreterare: 
Frank Lindholm, Orkdalsvägen 7 C 21, 10420 Skuru
gsm 040 541 06 60 e-post frank.lindholm@2me.fi
Kassör:
Marina Björkqvist, utom styrelsen
Medlemmar:
Maj-Len Ahlroth 0503371803                                                                                                

Lisbeth Björklöf

Margareta Lönnfeldt

Eva Österlund

Uppdaterad 22.02.2022