Pojo Pensionärer

Välkommen till Pojo Pensionärer 2024

God fortsättning på det nya året

STYRELSE: Nedanstående personer valdes av Höstmötet, den 14 nov 2023. Styrelsen har konstituerarat sig 08.01.

Ordförande: Frank Lindholm, Orkdalsvägen 7 C 21, 10420 Skuru, reseledare. 0405410660. frank.lindholm@2me.fi


Vice ordförande: Guy Rejström, ansvarig för kaffegrupperna


Sekreterare: Seth Jacobson 0400822210


Kassör: Marina Björkqvist, utom styrelsen


Medlemmar:
Maj-Len Ahlroth 0503371803 Medlemsansvarig   

Jan Björklöf 0405013157                                                            

Kristina Degerlund

Margareta Lönnfeldt

 

Pojo Pensionärer r.f. är medlem i Svenska Pensinärsförbundet samt i SPF Västnyland, där Kaj Sjöblom är ordförande och Frank Lindholm är viceordförande.