Pojo Pensionärer

Pojo Pensionärer är en registrerad opolitisk förening som vill jobba för alla senioreras bästa, samarbete, träffar, utflykter, information samt gemenskap överlag

Intresserade av vattengymnastik, kontakta Doris 0503383702, i Raseborgs simhall       

STORT TACK till både Karis-Pojo Sparbanksstiftelen samt till Sophie von Julins Stiftelse, som gör mycket för oss i Pojo för era beslut om bidrag. Detta gör vår verksamhet möjligheter att förverkliga våra planeringar också för framtiden för våra medlemmar. 

Medlemsavgiften är fortsättningsvis 20€ detta år och kan betalas in på föreningens konto: FI58 4055 8820 0015 42 eller vid månadsmöten till ordförande eller sekreteraren. Medlemsbrev och faktura kom i februari. Som e-post till dem som har meddelat om detta, delas också på följande månadsmöte i februari samt också av duktiga medlemmar till postluckan vid behov. Om någon inte fått dessa, kontakta någon av styrelsemedlemmarna.

KOMMANDE HÄNDELSER

O B S ! Torsdagsträffarna tar paus under resten av våren, Stavgången/gången fortsätter hela juni, sedan måndagar i juli boccia kl. 10.00 måndagar på konstgräsplanen.

MAJ

14.05 Månadsmöte. Gäst: Hilkka Olkinuora 

Stort tack till dig Hilkka, för din medvärkan

17.05 OBS; OBS utfärden till Gullö blomsterprak tidigarelagd till 17.05, var en ypperlig utfärd

I sommar håller vi igen Pojo kyrka, St: Maria kyrka öppen som vägkyrka med frivilliga krafter i samarbete med Karjaan-Pohjan Eläkeläiset. Ordförande tar gärna emot intresserades ev. deltagande.

JUNI

Om vädret tillåter, har vi 03.06 picknick i Gumnäs grillplats kl. 10.00

19.06 SPF Väst Nylands sommarfest/dagskryssning till Tallin. Buss t/r Inkl. Brunch. Fritid i Tallin, Buffemiddag med drycker, Lotterisedel. Hytt för bagage 1 hytt/8 pers. Förhandsanmälningar kan göras till Frank eller Maj-Len, många redan visat intresse. Buss från Pojo-Karis, samt för våra medlemmar från Ekenäs. Pris endast 85€.          ID eller pass behövs. Mera info på månadsmötet om detta också.

JULI

09.07 Sommarträff i Skarpkulla, kl. 13.00. Sommarlunch med drycker, sång och musik, allsång med artist. Pris 20€/person. Pensionärsföreningen Fagervik är inbjudna. Anmäl i god tid ditt deltagande.

AUGUSTI

Dagsutfärd i samarbete med Karis-Pojo svenska församling. Färden planeras gå västerut. Mera information kommer småningom.  
 

SEPTEMBER

10.09 Månadsmöte.