Pojo Pensionärer

Program 2021/2022

 

Måndagar kl. 10.00 fortsätter vi att gå/stavgå med start från Pojo torg, sommartid spelar vi måndagar börjande kl. 10.00 i stället Boccia i Dagaparken. 

Välkomna med alla. Även ni som ännu inte är medlemmar. Vi följer restriktionerna.

12.10 kl. 13.00 Månadsmöte. Information om den nya trafiklagen, kaffe, lotteri.

09.11 kl. 13.00 Höstmöte, program, kaffe, lotteri

På höstmötet återvaldes Jan Björklöf till ordförande. Gratulerar. Anita Grönholm som var i tur att avgå avstod och i hennes ställe valdes Eva Österlund, Frank Lindholm återvaldes.

25.11 kl. 18.00 ÅST föreställning på Högåsa, ingen anmälning, pensionärer 23€. Välkomna

Föreställningen 25.11 ÅST inställd på grund av sjukdom OBS OBS

14.12 kl. 13.00 Månadsmöte med jullunch, 10€/medlem, julklapp med till ett värde av minst 5€  ifall att Julgubben uppenbarar sig. Anmälan till Maj-Len eller Frank om deltagande

11.01 kl. 13.00 Månadsmöte, ljuständning. Församlingspastor Fanny Mäkirinta deltar

08.02 kl. 13.00 Robert Riska från Svensk Pensionärs förbundet på besök och informerar om IT

08.03 kl.13.00 Vårmöte, övrigt program

12.04 kl. 13.00 Månadsmöte

Intresserade av vattengymnastik efter nyår bedes ta kontakt med Inga Heerman eller Frank  

Välkomna alla, också nya intresserade medlemmar till vår förening.

Föreningens bankkonto: FI 5840558820001542

Styrelsen önskar er alla en färgrik och fin höst. Sköt om varandra och håll kontakt